شرکت پردازشگران مهر با سابقه دیرینه در زمینه خدمات دینامیک سیالات محاسباتی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی دارای پروژه های موفق بسیاری بوده است و دارای پایه قوی از مهندسان و مدیرهای داخلی در این زمینه می باشد. در این بخش تعداد محدودی از گواهینامه های اعضای اصلی این شرکت در سطح بین المللی و داخلی آورده شده است.