ارسال مدارک برای تایید حساب کاربری

از فرم زیر برای ارسال مدارک جهت تایید حساب کاربریتان استفاده کنید، توجه داشته باشید که این فرم مخصوص تایید حساب کاربری فروشنده ها مورد استفاده قرار میگیرد و خریداران گرامی نیازی به تایید حساب کاربریشان ندارند، فروشندگان محترم نیز ابتدا باید از طریق این لینک ثبت نام کرده و هنگام ثبت نام گزینه “من فروشنده هستم” را انتخاب کنند و عملیات ثبت نام را تکمیل کنند، سپس برای فعالسازی حساب کاربریشان فرم زیر را مطابق مشخصات حساب کاربریشان پر کرده و ارسال کنند تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما حساب کاربریشان فعال شود.

    فرم قرارداد را میتوانید ازاین لینکدانلود کرده و بعد از مطالعه و تکمیل آن در این قسمت همراه مدارکتان برای ما ارسال کنید.