قوانین

توضیحات و محتویات هر پروژه در متن پروژه ذکر شده است و در زمان ثبت قرارداد زمان درخواستی برای تحویل به صورت دقیق مشخص می شود.
روش های  مدلسازی، مشینگ و آنالیز به صورت کاملا صریح مشخص می گردد. (در صورت وارد نکردن به منزله انتخاب با توجه نظرات تخصصی شرکت می باشد)
در خواست ها و انتطارتی که از این خدمات این شرکت دارید به صورت کاملا واضح بنویسید. (از جمله استقلال از شبکه، صحت سنجی و.)

کل پروژه به صورت چند فاز مختلف تعریف شده و پس از اتمام هر فاز، نتایج برای شما ارسال شده و در صورت تایید از طرف شما، هزینه آن فاز پرداخته شده، فایل های شبیه سازی برای شما ارسال خواهد شد. آموزش شبیه سازی این فاز به شما انجام خواهد شد.

زمان شروع هر فاز، با پرداخت هزینه فاز قبلی خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از تایید نتایج آن فاز بسته شده و به هیچ وجه قابل اصلاح کردن نمی باشد و برگردان وجه آن فاز امکان پذیر نمی باشد. (حتما قبل از واریز هزینه صحت نتایج بررسی شود)
مقدار هزینه انجام پروژه در همان روز قرارداد بسته شده و در صورت ثابت ماندن پروژه به تغییر نخواهد کرد.
30 % هزینه اولیه به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد .
در صورت انصراف در خواست کننده پروژه از ادامه پروژه،بعد از یک روز کاری پیش پرداخت به هیچ وجه برگردانده نخواهد شد.

جهت پیگیری وضعیت پروژه می توانید ازترجیحا از طریق شماره دفتر شرکت و یا ناحیه کاربری خود اقدام کنید. (از ارسال پیامک و پیام در هر گونه نرم افزار های اجتماعی جهت پیگیری پروژه خودداری فرمایید.)
نوع طرح ( آکادمیک، صنعتی ، تحقیقاتی و…) قبل از اخذ قرارداد کامل مشخص شده چرا که کیفیت کار انجام شده در محدوده نوع طرح تعریف شده خواهد بود. لذا از امتناع کردن به ذکر اینکه کار مربوط به چه فعالیتی می باشد خودداری فرمایید.
هزینه جلسات آموزشی قبل از برگزاری کلاس باید به صورت کامل پرداخته شود و هیچگونه پشتیبانی ( رفع اشکال و سوالات جانبی) وجود ندارد و و در صورت تمایل می توانید درخواست جلسات آموزشی دیگری داشته باشید و در صورت تایید، یک جلسه برای شما در نظر گرفته خواهد شد.