مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  

مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  

مدل کا-امگا k-omega

در این بخش مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  بررسی شده است. مدل کا-امگا k-omega  از دو زیر شاخه تشکیل شده است:

Standard k-ω Model

Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model

هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدلها و گزینه های مربوطه دارید. همچنین باید شرایط مرزی آشفته را فراهم کنید.

در ادامه به معرفی مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  می پردازیم.

 

مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model

مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  توسط منتر Menter توسعه داده شد که به طور موثر فرمول قوی و دقیق از  مدل کا-امگا  در منطقه نزدیک به دیوار با استقلال از مدل کا-امگا  در جریان آزاد freestream ارائه دهد.  برای رسیدن به این، مدل کا-امگا  تبدیل به یک فرمول کا-امگا   شده که شبیه مدل استاندارد با ، اما شامل اصلاحات زیر است:

مدل استاندارد کا-امگا  و مدل تغییر یافته هر دو در یک تابع ترکیب ضرب شده اند و با هم جمع شده است. تابع ترکیب به گونه ای  طراحی شده است که در منطقه نزدیک به دیوار، مقدار یک و برای دور از سطح برابر با صفر باشد که مدل تغییر یافته را فعال کند. فرمول لزجت توربولان در این مدل بهبود داده شده تا اثرات انتقال تنش برشی توربولان اصلی در نظر گرفته شود. ثابت مدل ها با یکدیگر متفاوت هستند.

این ویژگی ها مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  را تبدیل به یک مدل دقیق تر برای گستره وسیعی از جریان ها کرده است.

 

مقایسه دو مدل مدل کا-امگا استاندارد و SST k-ω Model

هر دو مدل فرم های یکسانی دارند با معادلات انتفال برای k و ω. بخش های اصلی که مدل SST متفاوت از مدل استاندارد است به شرح زیر است.

تغییر تدریجی از مدل کا-امگا استاندارد از منطقه درونی لایه مرزی به حالت رینولدز بالای مدل کا-امگا در قسمت خارجی لایه مرزی. فرمول لزجت توربولان در این مدل بهبود داده شده تا اثرات انتقال تنش برشی توربولان اصلی در نظر گرفته شود.

 

خدمات شرکت پردازشگران مهر

برای مدلسازی و شبیه سازی مسائل جریان آشفته، جریان توربولان  یا مغشوش با مدل کا-امگا k-omega در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) با ما تماس بگیرید. شرکت ما کارشناسان را در زمینه های مختلف مهندسی جمع آوری کرده است تا از کیفیت شبیه سازی CFD اطمینان حاصل شود. شرکت مهر اولین شرکتی است که شما می توانید با اطمینان خاطر سفارش پروژه CFD  خود را آنلاین انجام دهید. یکی از اهداف ما این است که استفاده از روش های قدرتمند محاسباتی دینامیک سیالات را افزایش داده و مهندسان و کسانی که به دنبال دانش حرفه ای در CFD هستند را آموزش دهیم.

شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی با خدمات ما آسان خواهد شد. برای آموزش کاربرد های CFD و نرم افزارهای شبیه سازی با ما تماس بگیرید. پیشنهاد ما به شما خدمات زیر است. آموزش فلوئنت ,آموزش دینامیک سیالات محاسباتی ,انجام پروژه فلوئنت,مشاوره CFD  ,شبیه سازی با فلوئنت,انجام شبیه سازی با  فلوئنت,مشاوره پایان نامه فلوئنت,آموزش پایان نامه فلوئنت. مهندسان با تجربه ما مشاوره پیشرفته و پشتیبانی فنی مناسب را برای پروژهای دانشگاهی و صنعتی در اختیار شما قرار خواهند داد. شرکت پردازشگران مهر دارای سال ها تجربه در مدیریت و انجام پروژه های CFD است. ما آماده ایم که بهترین خدمات شبیه سازی را در فیلدهای مختلف مهندسی به شما ارائه دهیم.

نظر خود را بنویسید