مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت

مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت

مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت

مدل مخلوط (mixture model) برای شبیه سازی جریانات چند فازی

مدل مخلوط (mixture model) یک مدل چند فازی ساده است که می تواند به روش های مختلف استفاده می شود. این را می توان در مدل جریان های چند فازی  که در آنها  فازها با سرعتهای متفاوت حرکت کند، اما فرض تعادل محلی در طول های کوتاه حجمی برقرار است. مدل مخلوط  را می توان در مدل جریان های چند فازی همگن با جفت بسیار قوی و فازهای در حال حرکت با سرعت یکسان استفاده کرد. در نهایت، از مدل مخلوط می توان برای محاسبه لزجت غیر نیوتنی استفاده می شود.

مدل مخلوط می تواند فازهای (مایع و یا ذرات) را با حل معادله مومنتوم، پیوستگی، و معادلات انرژی برای مخلوط، معادلات کسر حجمی برای فازهای ثانویه، و عبارات جبری برای سرعت نسبی، مدل سازی کند. کاربردهای نمونه شامل رسوب، سیکلون، جریان حامل ذرات با بار کم و جریان حبابی که در آن کسر حجمی گاز کم است.

مدل مخلوط جایگزینی مناسب برای مدل چند فازی اویلری کامل در چندین مورد است. یک مدل کامل چند فازی ممکن است در حالتی که توزیع گسترده از ذرات داریم یا زمانی که قوانین درون فازی مشخص نیستند، قابل استفاده نباشد. مدل ساده تر مانند مدل مخلوط می تواند به عنوان یک مدل کامل چند فازی استفاده شود در حالی که از تعداد متغیرهای کمتری استفاده می کند.

مدل مخلوط اجازه می دهد تا شما فاز گرانول را انتخاب و محاسبه تمام خواص فازهای گرانول را انجام دهید. این قابل اجرا برای جریان مایع-جامد است.

 

برخی از محدودیت های مدل مخلوط (mixture model) برای شبیه سازی جریانات چند فازی

مدل مخلوط (mixture model) در انسیس فلوئنت شامل محدودیت هایی از قبیل موارد زیر است.

باید از حلگر pressure-based  استفاده شود و امکان استفاده از حلگر density-based  نمی باشد.

فقط یکی از فازها می تواند به صورت گاز کامل تعریف شود. البته با استفاده از UDF یا توابع تعریف شده توسط کاربر می توان از مایعات تراکم پذیر استفاده نمود.

برای پدیده ذوب و جامد شدن از مدل مخلوط استفاده نمیشود.

برای جریان غیر لزج از این مدل استفاده نمی شود.

 

تفاوت مدل مخلوط و مدل حجم سیال

مدل مخلوط اجازه نفوذ فازها را در یگدیگر می دهد. بنابراین مقدار کسر حجمی در حجم کنترل هر مقداری بین ۰ و ۱ می تواند داشته باشد. مدل مخلوط اجازه می دهد فازها با سرعت های متفاوت حرکت کنند. با استفاده از مفهوم سرعت لغزشی.

 

خدمات شرکت پردازشگران مهر

برای مدلسازی و شبیه سازی مسائل چند فازی با روش مدل مخلوط  در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) با ما تماس بگیرید. شرکت ما کارشناسان را در زمینه های مختلف مهندسی جمع آوری کرده است تا از کیفیت شبیه سازی CFD اطمینان حاصل شود. شرکت مهر اولین شرکتی است که شما می توانید با اطمینان خاطر سفارش پروژه CFD  خود را آنلاین انجام دهید. یکی از اهداف ما این است که استفاده از روش های قدرتمند محاسباتی دینامیک سیالات را افزایش داده و مهندسان و کسانی که به دنبال دانش حرفه ای در CFD هستند را آموزش دهیم.

شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی با خدمات ما آسان خواهد شد. برای آموزش کاربرد های CFD و نرم افزارهای شبیه سازی با ما تماس بگیرید. پیشنهاد ما به شما خدمات زیر است. آموزش فلوئنت ,آموزش دینامیک سیالات محاسباتی ,انجام پروژه فلوئنت,مشاوره CFD  ,شبیه سازی با فلوئنت,انجام شبیه سازی با  فلوئنت,مشاوره پایان نامه فلوئنت,آموزش پایان نامه فلوئنت. مهندسان با تجربه ما مشاوره پیشرفته و پشتیبانی فنی مناسب را برای پروژهای دانشگاهی و صنعتی در اختیار شما قرار خواهند داد. شرکت پردازشگران مهر دارای سال ها تجربه در مدیریت و انجام پروژه های CFD است. ما آماده ایم که بهترین خدمات شبیه سازی را در فیلدهای مختلف مهندسی به شما ارائه دهیم.

نظر خود را بنویسید