مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model در جریان آشفته

مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model در جریان آشفته

مدل کا-امگا k-omega

در این بخش مدل کا-امگا استاندارد بررسی شده است. مدل کا-امگا k-omega  از دو زیر شاخه تشکیل شده است:

Standard k-ω Model

Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model

هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدلها و گزینه های مربوطه دارید. همچنین باید شرایط مرزی آشفته را فراهم کنید.

 

مقایسه دو مدل مدل کا-امگا استاندارد و SST k-ω Model

هر دو مدل فرم های یکسانی دارند با معادلات انتفال برای k و ω. بخش های اصلی که مدل SST متفاوت از مدل استاندارد است به شرح زیر است.

تغییر تدریجی از مدل کا-امگا استاندارد از منطقه درونی لایه مرزی به حالت رینولدز بالای مدل کا-امگا در قسمت خارجی لایه مرزی. فرمول لزجت توربولان در این مدل بهبود داده شده تا اثرات انتقال تنش برشی توربولان اصلی در نظر گرفته شود.

در ادامه به معرفی مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model می پردازیم.

 

مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model

مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model در انسیس فلوئنت  ANSYS Fluentبر اساس  مدل کا-امگا ویلکوکس Wilcox k-ω Model است که  که شامل تغییرات برای اثرات رینولدز پایین، تراکم، و گسترش جریان برشی است. یکی از نقاط ضعف مدل کا-امگا ویلکوکس حساسیت راه حل به مقادیر k و امگا در خارج لایه برشی است. در حالی که فرمول جدید اجرا شده در ANSYS FLUENT این وابستگی را کاهش داده است، هنوز هم می تواند اثر مهمی بر روی راه حل، به ویژه برای جریان برشی بگذارد.

 

خدمات شرکت پردازشگران مهر

برای مدلسازی و شبیه سازی مسائل جریان آشفته، جریان توربولان  یا مغشوش با مدل کا-امگا k-omega در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) با ما تماس بگیرید. شرکت ما کارشناسان را در زمینه های مختلف مهندسی جمع آوری کرده است تا از کیفیت شبیه سازی CFD اطمینان حاصل شود. شرکت مهر اولین شرکتی است که شما می توانید با اطمینان خاطر سفارش پروژه CFD  خود را آنلاین انجام دهید. یکی از اهداف ما این است که استفاده از روش های قدرتمند محاسباتی دینامیک سیالات را افزایش داده و مهندسان و کسانی که به دنبال دانش حرفه ای در CFD هستند را آموزش دهیم.

شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی با خدمات ما آسان خواهد شد. برای آموزش کاربرد های CFD و نرم افزارهای شبیه سازی با ما تماس بگیرید. پیشنهاد ما به شما خدمات زیر است. آموزش فلوئنت ,آموزش دینامیک سیالات محاسباتی ,انجام پروژه فلوئنت,مشاوره CFD  ,شبیه سازی با فلوئنت,انجام شبیه سازی با  فلوئنت,مشاوره پایان نامه فلوئنت,آموزش پایان نامه فلوئنت. مهندسان با تجربه ما مشاوره پیشرفته و پشتیبانی فنی مناسب را برای پروژهای دانشگاهی و صنعتی در اختیار شما قرار خواهند داد. شرکت پردازشگران مهر دارای سال ها تجربه در مدیریت و انجام پروژه های CFD است. ما آماده ایم که بهترین خدمات شبیه سازی را در فیلدهای مختلف مهندسی به شما ارائه دهیم.

نظر خود را بنویسید