پروژه شبه سازی جریان هوای سرعت بالا روی هواپیمای بدون سرنشین و مسافربری

پروژه شبه سازی جریان هوای سرعت بالا روی هواپیمای بدون سرنشین و مسافربری

در این پروژه شبیه سازی جریان هوا در سرعت های بالا روی یک هواپیمای بدون سرنشین (تیم هواپیمای بدون سرنشین تبریز(اعضای تیم) در سرعت های مختلف بررسی شده است. نتایج شبیه سازی ، شامل کانتور های فشار سرعت و خطوط مسیر عبوری از روی این پرنده در پروفایل پیج انسیس فلوئنت این سایت آورده شده است.

نظر خود را بنویسید