پروژه شبیه سازی توربین باد محور افقی دو پره و سه پره در سرعت های مختلف در فلوئنت

پروژه شبیه سازی توربین باد محور افقی دو پره و سه پره در سرعت های مختلف در فلوئنت

توربین بادها به انواع مختلف توربین بادهای محور افقی (دو پره و سه پره و..) ، توربین باد محور عمودی (داریوس و…) تقسیم می شوند. توربین باد های بسیار قدیمی معمولا به صورت ضربه ای طراحی می شدند. به ایم معنا که جریان باد بعد از برخورد به توربین باد انرژی جنبشی خود را از دست داده و ب فشار تبدیل می شده است. در صورتی که توربین بادهای فعلی به صورت جریان سیالی طراحی می شوند و شکل پره ها ایرفویل می باشد.

طراحی ، شبیه سازی سیالاتی توربین بادها به ۴ سطح تقسیم می شود.

سطح ۱: مرز متحرک با دیوار چرخان: ساده ترین سطح شبیه سازی توربینب اد استفاده از مرز چرخان برای شبیه سازی حرکت توربین بادمی باشد. هرچند که استفاده از این حل منجر به همگرایی سریعتر ، مدلسازی سریعتر، مش بندی راحت تر می شود اما کمترین دقت حل را دارد وکمی بر خلاف عرف دینامیک سیالات محاسباتی است.

سطح ۲: مرجعد چرخان

در این حالت فرض می کنیم که ناحیه یا zone توربین باد درا آن ناحیه قرار دارد ناحیه متحرک و پره توربین باد با سرعت چرخشی صفر نسبت به مرجع متحرک است می باشد. برای شبیه سازی در این سطح هم می توان از حل گذرا و پایا استفاده کرد.

سطح ۳: مش چرخان

مدلسازی هندسی و مش بندی شبیه حالت پیش می باشد با این تفادت که حتما باید از حل گذرا استفاده کرد و توربین باد در زمان های مختلف در زاویه های مختلف قرار می گیرد. می توان چرخش توربین را به صورت واقعی مشاهده کرد.

سطح ۴: دینامیک مش

سنگین ترین حالت شبیه سازی توربین باد استفاده از دینامیک مش می باشد که دیوار به صورت واقعی حرکت کرده و در زوایای مختلف قرار می گیرد و مش به صورت خودکار ریز و درشت می شود.

در این شبیه سازی دو نوع توربین باد محور افقی دو پره و سه پره در نرم افزار گمبیت مدلسازی شده اند. از ایرفویل s809 استفاده شده و توربین باد در جهت هاب تا تیپ مخروطی شده و دارای زاویه نصب متفاوت نسبت به محور چرخش می باشد. مش بندی این توربین باد ها در نرم افزار پیش پردازنده گمبیت انجام شده و برای نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی ansysfluent اکسپرت شده است.

 

مدلسازی جریان غیر قابل تراکم انجام شده و از ماژول MRF برای مدلسازی چرخش پره توربین باد استفاده شده است.

نظر خود را بنویسید