آرشیو نویسنده: SaeedN

0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات

فرایند بهینه سازی در نرم افزار ansys workbench – روش سطح پاسخ (RSM) – بخش دوم

معرفی جدول و نمودار کیفیت تناسب (Goodness of fit) پس از پایان فرایند ایجاد سطوح پاسخ، جدولی توسط نرم ­افزار ansys workbench فعال می ­شود که معیارهای کیفیت تناسب سطوح پاسخ را ارائه می کند. این معیارها به بررسی کیفیت … ادامه مطلب

0 نظرات