آموزش

0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات
0 نظرات

فرایند بهینه سازی در نرم افزار ansys workbench – روش سطح پاسخ (RSM) – بخش دوم

معرفی جدول و نمودار کیفیت تناسب (Goodness of fit) پس از پایان فرایند ایجاد سطوح پاسخ، جدولی توسط نرم ­افزار ansys workbench فعال می ­شود که معیارهای کیفیت تناسب سطوح پاسخ را ارائه می کند. این معیارها به بررسی کیفیت … ادامه مطلب

0 نظرات

فرایند بهینه سازی در نرم افزار ansys workbench – روش سطح پاسخ (RSM) – بخش اول

تعریف مفهوم سطح پاسخ (Response Surface) سطوح پاسخ (response surfaces) به عنوان تابعی با ماهیت­ های مختلف هستند که می­ توانند هر یک از پارامترها یا متغیرهای خروجی مورد نظر را به صورت ترم­ هایی از پارامترها یا متغیرهای ورودی … ادامه مطلب

0 نظرات

فرایند بهینه سازی در نرم افزار ansys workbench – محیط آزمایش (doe) – بخش دوم

معرفی مدل طراحی باکس بنکن (Box-Behnken design or BBD) مدل طراحی باکس بنکن (BBD) دارای سه سطح (level) برای تقسیم ­بندی نقاط طراحی مربوط به پارامترها یا فاکتورهای ورودی می ­باشد. سه سطح شامل 1- , 0 , 1+ می­ … ادامه مطلب

0 نظرات

فرایند بهینه سازی در نرم افزار ansys workbench - محیط آزمایش (doe) - بخش اول

تعریف مفهوم طراحی آزمایش (design of experiment) طراحی آزمایش (design of experiment) مجموعه­ ای از اقداماتی است که با استفاده از مدلسازی فرایند و متغیرهای مربوط به آن انجام می­ گیرد و منجر به افزایش بازدهی محصول مورد نظر می­ … ادامه مطلب

0 نظرات