جریان های چند فازی گسسته

0 نظرات

آموزش شبیه سازی موتور دو زمانه احتراق داخلی

آموزش شبیه سازی موتور دو زمانه احتراق داخلی طرز کار موتورهای دو زمانه به این صورت می باشد که با هر بار بالا و پایین رفتن پیستون یا در دو کورس یک سیکل قدرت را طی می کند، یعنی بر … ادامه مطلب

0 نظرات

آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب

      آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب جریان دوفازی عبارت است از جریان همزمان دو فاز از ماده باهم مانند جریان مایع –گاز ، همچنین جریان دوفازی ساده ترین حالت جریان چند فازی می باشد. … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل فاز گسسته descerete phase model در انسیس فلوئنت

مدل فاز گسسته discrete phase model در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل فاز گسسته در این بخش مدل فاز گسسته بررسی شده است. در سیستم های مکانیکی و مهندسی مختلف با جریانهای چند فازی سروکار داریم و کاربرد آنها در حال افزایش است. بنابراین، برای داشتن سیستم های کارآمد تر … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل توربولانس و بررسی اغتشاش در نرم افزار انسیس فلوئنت

مراحل استفاده از مدل توربولانس در انسیس فلوئنت در این بخش مدل توربولانس بررسی شده است. جریانی که در آن ویسکوزیته سیال مهم است می تواند از دو نوع، یعنی، آرام و یا آشفته باشد. اگر مایع در لایه های … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل بخار مرطوب یا wet steam model در انسیس فلوئنت

مدل بخار مرطوب یا wet steam model در اینجا مدل بخار مرطوب بررسی شده است. در طول منبسط شدن سریع بخار، فرایند میعان  مدت کوتاهی پس از عبور حالت از خط بخار اشباع اتفاق خواهد افتاد. روند انبساط باعث می … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل اویلری (Eulerian model) در جریان چند فازی در انسیس فلوئنت

مدل اویلری (Eulerian model) در جریان چند فازی در انسیس فلوئنت

معرفی مدل اویلری در جریان چند فازی مدل اویلری یا مدل چند فازی اویلری (Eulerian multiphase model) در انسیس فلوئنت ANSYS FLUENT اجازه می دهد تا مدل سازی های متعدد جداگانه با فازهای در حال تعامل انجام دهیم. فازها می … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت

مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت

مدل مخلوط (mixture model) برای شبیه سازی جریانات چند فازی مدل مخلوط (mixture model) یک مدل چند فازی ساده است که می تواند به روش های مختلف استفاده می شود. این را می توان در مدل جریان های چند فازی … ادامه مطلب

0 نظرات

مفاهیم دینامیک سیالات محاسباتی

دینامیک محاسباتی سیّالات یا سی‌اِف‌دی ((Computational fluid dynamics (CFD) یکی از بزرگ‌ترین زمینه‌هایی‌ست که مکانیک قدیم را به علوم رایانه و توانمندی‌های نوین محاسباتی آن در نیمهٔ دوّم قرن بیستم و در سدهٔ جدید میلادی وصل می‌کند. تاریخچه سرگذشت پیدایش … ادامه مطلب

0 نظرات