آیرودینامیکی

مدل اسپالارت آلماراس Spalart-Allmaras در جریان آشفته در انسیس فلوئنت

مدل اسپالارت آلماراس   Spalart-Allmaras در این بخش مدل اسپالارت آلماراس   Spalart-Allmaras بررسی شده است. هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدل ها و گزینه … ادامه مطلب

0 نظرات