استفاده از مدل احتراق نیمه پیش آمیخته

مدل احتراق نیمه پیش آمیخته Partially Premixed Combustion در فلوئنت

استفاده از مدل احتراق نیمه پیش آمیخته  Partially Premixed Combustion انتخاب مدل احتراق نیمه پیش آمیخته ، مدل احتراق نیمه پیش آمیخته آشفته را فعال می کند. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based … ادامه مطلب

0 نظرات