pass-to-pass

مدل ماکرو یا مدل macro برای شبیه سازی مبدل حرارتی در فلوئنت

مدل ماکرو یا مدل macro برای شبیه سازی مبدل حرارتی در فلوئنت

مقدمه مدل ماکرو یا مدل macro در این بخش مدل ماکرو  برای شبیه سازی مبدل حرارتی بررسی شده است. انسیس فلوئنت  ANSYS FLUENT گزینه های مختلفی برای مدل سازی مبدل های حرارتی فراهم می کند. هر کدام ویژگی ها و … ادامه مطلب

0 نظرات