single-mixture-fraction

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion با انتخاب مدل احتراق بدون پیش آمیختگی شما می توانید جریان های واکنشی آشفته را مدل سازی کنید. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based در دسترس … ادامه مطلب

0 نظرات