شبیه سازی جریان سیال درون خم لوله U-شکل همراه با صحت سنجی مقاله


595,000 تومان 357,000 تومان

تخفیف : 238,000 تومان

مسأله­ حاضر به شبیه­ سازی جریان سیال درون یک لوله با خم U-شکل با استفاده از نرم افزار ansys fluent پرداخته است. شبیه ­سازی مطابق با اطلاعات و نتایج یک مقاله­ مرجع معتبر انجام گرفته و به طور دقیق اعتبارسنجی شده است.