شبیه سازی مبدل حرارتی صفحه ای جریان متقاطع معکوس محلول-هوا همراه با صحت سنجی مقاله


625,000 تومان 375,000 تومان

تخفیف : 250,000 تومان

پروژه­ حاضر مربوط به شبیه­ سازی یک پانل صفحه ­ای از مبدل حرارت جریان متقاطع با استفاده از نرم افزار ansys fluent می­ باشد. این شبیه­ سازی براساس داده ­های موجود در یک مقاله­ مرجع معتبر انجام گرفته است و نتایج آن با نتایج موجود در مقاله مقایسه و اعتبارسنجی شده است.