آموزش شبیه سازی قفس پرورش ماهی شناور بر روی آب دریا با استفاده از روش FSI


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی قفس پرورش ماهی شناور بر روی آب دریا با استفاده از روش FSI در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.