آموزش شبیه سازی مبدل حرارتی با دیواره داخلی منحنی پره دار


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی مبدل حرارتی با دیواره داخلی منحنی پره دار در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.