آموزش شبیه سازی خنک کاری مدل دوار دارای شار حرارتی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی خنک کاری مدل دوار دارای شار حرارتی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.