آموزش شبیه سازی جریان اطراف توربین آبی محور عمودی نوع darrieus با روش مش دینامیکی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان اطراف توربین آبی محور عمودی نوع darrieus با روش مش دینامیکی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.