آموزش شبیه سازی جریان احتراق در سیستم فلر گازی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان احتراق در سیستم فلر گازی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.