آموزش شبیه سازی بیوراکتور با همزن توربین راشتون


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی بیوراکتور با همزن توربین راشتون در نرم افزار ansys fluent همراه با فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.