آموزش شبیه سازی جداساز گردابه ای هیدرودینامیکی با مدل اویلرین


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جداساز گردابه ای هیدرودینامیکی با مدل اویلرین در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.