آموزش شبیه سازی اثر پیوستگی و چسبندگی در سیال


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی اثر پیوستگی و چسبندگی در سیال با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.