با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان گاز متان عبوری از یک اریفیس در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.