آموزش شبیه سازی جریان آب درون borehole


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان آب درون borehole در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.