آموزش شبیه سازی اثر زلزله بر روی سد


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی اثر زلزله بر روی سد در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.