آموزش شبیه سازی اثر میدان مغناطیسی بر روی نانوسیال


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی اثر میدان مغناطیسی بر روی نانوسیال در نرم افزار ansys fluent همراه با فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.