آموزش شبیه سازی فرایند احتراق درون کوره آهک


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی فرایند احتراق درون کوره آهک با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.