آموزش شبیه سازی جریان تراکم پذیر حول یک سازه هوایی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان تراکم پذیر حول یک سازه هوایی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.