آموزش شبیه سازی انتقال حرارت درون مبدل حرارتی سه بعدی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی انتقال حرارت درون مبدل حرارتی سه بعدی با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.