با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی ماده تغییر فاز دهنده در اتاق با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.