آموزش شبیه سازی پدیده رسوب درون کانال جریان آب


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی پدیده رسوب درون کانال جریان آب با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.