آموزش شبیه سازی جریان هوا بر روی کامیون


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان هوا بر روی کامیون با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.