آموزش شبیه سازی جریان درون شیر کنترل فشار


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان درون شیر کنترل فشار با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.