آموزش شبیه سازی اثرات ناخالصی گاز روی سایش درون Gas Splitter


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی اثرات ناخالصی گاز روی سایش درون Gas Splitter در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.