آموزش شبیه سازی جریان درون پمپ twin screw


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان درون پمپ twin screw با نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.