آموزش شبیه سازی تولید منیزیم از طریق تجزیه با گاز آرگون


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی تولید منیزیم از طریق تجزیه با گاز آرگون در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.