شبیه سازی محفظه احتراق در موتور توربین گازی
شبیه سازی محفظه احتراق در موتور توربین گازی
شبیه سازی محفظه احتراق در موتور توربین گازی
شبیه سازی محفظه احتراق در موتور توربین گازی

با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی محفظه احتراق در موتور توربین گازی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.