شبیه سازی توربین باد دو پره محور افقی در انسیس فلوئنت
شبیه سازی توربین باد دو پره محور افقی در انسیس فلوئنت
شبیه سازی توربین باد دو پره محور افقی در انسیس فلوئنت
شبیه سازی توربین باد دو پره محور افقی در انسیس فلوئنت

با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان هوا اطراف توربین باد دو پره محور افقی در نرم افزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.