در میان بیماری های قلبی و عروقی، تنگی شریان معمولا بیش از دیگران شناخته شده است. از آنجا که بیماری عروق کرونر با نرخ بالای مرگ و میر همراه است، ویژگی های همودینامیک جریان خون خواستار توجه بیشتری است. ویژگی همودینامیک خون نقش کلیدی در بروز انسداد بازی میکند. عواملی مانند تنش برشی کم، نرخ برش کم، اختلال جریان خون و تغییرات زمانی تنش برشی می تواند به تنگی و تصلب شرایین منجر شود. علاوه بر این عواملی مهم دیگری مانند هندسه رگ و جریان ضربانی نیز می تواند اثر قابل توجهی بر ویژگی های همودینامیک خون داشته باشد.

به همین منظور در این پروژه به بررسی اثرات خون غیر نیوتنی، دیوار سازگار و زوایای مختلف انشعاب از ویژگی های همودینامیک جریان مورد بررسی قرار داده شده است. در این تحلیل سعی شده است جریان خون در داخل رگ توسط نرم افزار Ansys Fluent  شبیه سازی و تحلیل گردد.

تمامی فایل های آموزشی قرار داده شده در سایت به صورت آموزش کلی بوده و صرفا جهت معرفی و آشنایی اولیه با روند انجام پروژه ها در نرم افزار فلوئنت و همچنین معرفی مختصر مدل استفاده شده در پروژه می باشد. در هیچ کدام از این فایل های آموزشی، هیچ آموزشی در مورد روش تولید هندسه و شبکه بندی ارائه نشده است.
درصورت نیاز به آموزش و راهنمایی جامع در هر زمینه ای کافیست تنها با ما تماس بگیرید. مجموعه ما آماده ارائه تمامی خدمات جامع در زمینه آموزش هم به صورت مجازی و هم به صورت حضوری می باشد.