شبیه سازی تزریق قطره جوهر در داخل پرینتر به کمک مدل دوفازی VOF


رایگان

آخرین بروزرسانی : 30 آذر, 1400