مقالات و کتاب‌های منتشر شده

مقالات و کتاب‌های منتشر شده

ما درحال تحقیق در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی هستیم. برخی از مقالات ما که تاکنون منتشر شده‌اند، در زیر فهرست شده‌اند. همچنین می‌توانید با کلیک برروی ویدیوی زیر، توضیحات کامل هر یک از این مقالات را مشاهده کنید.

Investigation of nanofluid entropy generation in a heat exchanger with helical twisted tapes
Nanofluid heat transfer augmentation and exergy loss inside a pipe equipped with innovative turbulators
Investigation of second law and hydrothermal behavior of nanofluid through a tube using passive methods
Second law analysis for nanofluid turbulent flow inside a circular duct in presence of twisted tape turbulators
Numerical investigation on effects of using segmented and helical tube fins on thermal performance and efficiency of a shell and tube heat exchanger
Simulation of turbulent flow of nanofluid due to the existence of a new effective turbulator involving entropy generation
Heat transfer simulation during charging of nanoparticle-enhanced PCM within a channel
Heat transfer and turbulent simulation of nanomaterial due to compound turbulator including irreversibility analysis
Heat transfer of magnetic nanoparticles through porous media including exergy analysis
Influence of various shapes of CuO nanomaterial on nanofluid forced convection within a sinusoidal channel with obstacles
Hydrothermal and second law behavior for charging of NEPCM in a two-dimensional thermal storage unit
Simulation of nanoparticles application for expediting melting of PCM inside a finned enclosure
Heat transfer of nanoparticles employing innovative turbulator considering entropy generation
Estimation Of Boundary Shape Using Inverse Method in a Functionally Graded Material in Two-Dimensional Problem.
Effects of reactor design parameters on stability and emissions of vortex flames: A numerical study
Pre-Feasibility Study and Unit Sizing of Hybrid Renewable Energy System for a Global System for Mobile Communications (GSM) Station in Tabriz, Iran
Numerical investigation of indoor thermal comfort and air quality for a multi-purpose hall with various shading and glazing ratios
Minimizing the respiratory pathogen transmission: numerical study and multi-objective optimization of ventilation systems in a classroom

بسیاری از مقالات نیز در دست بررسی هستند. بنابراین، لیست مقالات بالا به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

و همچنین کتابی به نام:

Nanofluid for convective heat transfer in various geometries

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ