Y

فشار کاری (Operating Pressure)

این وبلاگ درمورد انواع فشارها مانند فشار ایستا (stagnation) یا همان فشار کل (total)، فشار اتمسفر (atmospheric)، فشار نسبی (gauge) و فشار کاری (operating) را توضیح می‌دهد. سپس معادلات این فشارها را ارائه می‌کنیم. درنهایت، این فشارها را در نرم…

مطالعه بیشتر
Setting Up: Solver

حلگر (solver)

در این وبلاگ به توضیح صفحه تنظیمات حلگر (solver) در نرم افزار ANSYS Fluent می‌پردازیم. ما در تنظیمات این بخش، نوع (type) حلگر، فرمول سرعت (velocity formulation) و زمان (time) را توضیح می‌دهیم. حلگر براساس الگوریتم حل به دو مورد…

مطالعه بیشتر

دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamic)

در این وبلاگ ابتدا معادلات ناویر استوکس (Navier-Stokes) و تعریف CFD را توضیح می‌دهیم؛ سپس مراحل حل یک مسئله با دینامیک سیالات محاسباتی را با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent (پیش‌پردازش (pre-Processing)، پردازش (processing) و پس‌پردازش(post-processing)) توضیح می‌دهیم. معادلات…

مطالعه بیشتر
Porosity

تخلخل (غیرتعادلی، مدل‌های حرارتی در محیط متخلخل)

غیرتعادلی (Non-Equilibrium) مدل‌های حرارتی در محیط متخلخل (Thermal models in porous media) برای توضیح این بررسی در مورد تخلخل (porosity)، ابتدا باید بگوییم که دو مدل حرارتی برای محیط متخلخل (porous medium) وجود دارد: مدل اول تعادل حرارتی بین سیال…

مطالعه بیشتر
Porosity

تخلخل (ضرایب مقاومت ویسکوز و اینرسی، مدل قانون-توان، و اثر پروتز روی خون)

تخلخل (Porosity) به دست آوردن ضرایب مقاومت ویسکوز (viscous) و اینرسی (inertial) برای به دست آوردن این ضرایب، باید یک نمونه آزمایشگاهی از محیط متخلخل (porous medium) خود داشته باشیم. آزمایش باید افت فشار در سراسر ناحیه متخلخل را در…

مطالعه بیشتر
Porosity

تخلخل (مقاومت ویسکوز و اینرسی، محیط متخلخل ناهمگن)

معرفی تخلخل (Porosity) این یک مقدمه از تخلخل است. محیط متخلخل (porous medium) ماده‌ای است که تمام حجم آن جامد نیست و دارای حفره‌های خالی است. با این حال، اگر این محیط در مقابل حرکت سیال باشد، سیال می‌تواند از…

مطالعه بیشتر
Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ