pressure-based

مدل composition PDF transport برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت

مدل composition PDF transport یا مدل انتقال ترکیب تابع احتمال چگالی یا مدل انتقال ترکیب PDF مدل composition PDF transport مانند مدل نرخ محدود آرام (Laminar Finite-Rate ) و مدل EDC (مدل اتلاف گردابه) باید هنگامی استفاده شود شما علاقه … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion با انتخاب مدل احتراق بدون پیش آمیختگی شما می توانید جریان های واکنشی آشفته را مدل سازی کنید. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based در دسترس … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل حجم سیال (Volume of Fluid) یا VOF در انسیس فلوئنت

مدل حجم سیال (Volume of Fluid) یا VOF در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل حجم سیال (Volume of Fluid) مدل حجم سیال یا VOF می تواند دو یا تعدادی بیشتر از سیالات غیر قابل امتزاج را با حل یک مجموعه واحد از معادلات مومنتوم و ردیابی کسر حجمی از هر یک از … ادامه مطلب

0 نظرات