فروش ویژه

دوره آموزشی احتراق، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

 • مقدمه‌ای بر احتراق و مروری بر تکنیک‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی CFD موجود در ANSYS Fluent.
 • مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته با استفاده از اتلاف گردابی
 • مدل سازی احتراق پیش آمیخته با استفاده از اتلاف گردابی
 • تشکیل آلودگی
 • مدل سازی احتراق پیش آمیخته با استفاده از نرخ محدود/بدون TCI
 • احتراق غیر پیش آمیخته با مرزهای ورودی مجزا برای سوخت و هوا با فرض تعادل شیمیایی در واکنش دهنده ها و محصولات شیمیایی
 • احتراق غیر پیش آمیخته داخل یک محفظه احتراق با مرزهای ورودی مجزا برای سوخت و هوا با فرض شعله انتشار ثابت
 • احتراق نیمه پیش  آمیخته احتراق
 • مدل حمل و نقل تابع دیفرانسیل جزئی (PDF).

بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل (info@ansysfluent.ir)، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

احتراق نیمه پیش آمیخته با استفاده از PDF، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این مساله، به شبیه سازی احتراق نیمه پیش آمیخته در محفظه احتراق با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • مدل دو بعدی این پروژه را توسط نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی کردیم.
 • مش این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده است.
 • شبکه باسازمان بوده و تعداد سلول های محاسباتی آن 2352 می باشد.
 • در مرحله اول از مدل احتراق نیمه پیش آمیخته (partially premixed combustion) و مود غیر آدیاباتیک (non-adiabatic) استفاده کردیم.
 • در مرحله دوم از Composition PDF Transport و chemkin mechanism استفاده کردیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق نیمه پیش آمیخته (تعادل شیمیایی، غیر آدیاباتیک)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • The problem numerically simulates the non-adiabatic combustion in a combustion chamber using ANSYS Fluent software.
 • در این پروژه به شبیه سازی احتراق نیمه پیش آمیخته غیر آدیاباتیک در یک محفظه احتراق پرداخته ایم.
 • هندسه 2 بعدی این پروژه توسط نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • شبکه محاسباتی این پروژه توسط نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده است.
 • مش این پروژه با سازمان بوده و تعداد سلول های محاسباتی آن 4700 سلول می باشد.
 • ما از مدل احتراق نیمه پیش آمیخته برای تعریف واکنش های احتراقی استفاده کردیم.
 • برای رفتار انرژی از مود تعادل شیمیایی (chemical equilibrium) و مود غیرآدیاباتیک (non-adiabatic) استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق غیر پیش آمیخته (Steady Diffusion flamelet)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (Non-premixed combustion) در یک محفظه احتراق، توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته شده است.
 • مدل دو بعدی هندسه را توسط ANSYS Design Modeler ایجاد کردیم.
 • مش مساله را با نرم افزار ANSYS Meshing زدیم.
 • نوع مش ساختار یافته بوده و تعداد سلول های محاسباتی 63280 سلول است.
 • ما از مدل احتراق غیر پیش آمیخته برای تعریف فرایند احتراق استفاده کردیم.
 • از chemkin mechanism و steady diffusion flamelet استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق غیر پیش آمیخته (Non-adiabatic, Chemical equilibrium)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی احتراق غیرآدیاباتیک توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این محصول را در نرم افزار ANSYS Design Modeler ایجاد کردیم.
 • شبکه محاسباتی این هندسه در نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده است.
 • مش با سازمان بوده و دارای 63280 سلول محاسباتی است.
 • از مدل Non-premixed combustion برای تعریف واکنش های احتراقی استفاده کردیم.
 • رفتار غیرآدیاباتیک  Non-adiabatic energy treatment و تعادل شیمیایی (chemical euilibrium) را در نظر گرفتیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق پیش آمیخته (Finite Rate/ No TCI)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی احتراق پیش آمیخته در یک محفظه احتراق با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته شده است.
 • مدل دو بعدی در نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است .
 • شبکه محاسباتی را با نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد کردیم.
 • نوع مش ساختاریافته بوده و دارای 4800 سلول است.
 • مدل انتقال گونه ها (Species Transport) برای تعریف واکنش های احتراقی استفاده شده است.
 • مدل Finite Rate/ No TCI ( نرخ محدود/ بدون TCI) ، به منظور در نظر گرفتن برهمکنش های شیمیایی توربولانس، فعال شده است.
 • فایل Chemkin mechanism را که شامل 35 واکنش دقیق و متفاوت و 17 گونه شیمیایی می باشد، وارد نرم افزار فلوئنت کردیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق پیش آمیخته (eddy dissipation/finite rate )، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • این محصول به آموزش شبیه سازی احتراق پیش آمیخته در یک محفظه احتراق پرداخته است.
 • مدل هندسه دو بعدی توسط نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • شبکه ایجاد شده با سازمان بوده، با نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده و تعداد سلول های محاسباتی آن 86002 می باشد.
 • از مدل انتقال گونه ها (Species Transport) استفاده شده است.
 • مدل eddy dissipation/finite rate فعال شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق پیش آمیخته (eddy dissipation)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی احتراق پیش آمیخته در یک محفظه احتراق توسط نرم افزار ANSYS Fluent (انسیس فلوئنت) پرداخته ایم.
 • مدل هندسی دو بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • شبکه محاسباتی با نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده، با سازمان بوده و دارای 86002 سلول محاسباتی می باشد.
 • از مدل انتقال گونه ها (Species Transport) در این شبیه سازی برای تعریف واکنش های احتراقی استفاده شده است.
 • Eddy Dissipation را به منظور در نظر گرفتن turbulence-chemistry interaction فعال کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق غیر پیش آمیخته (Eddy dissipation) شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (Non-Premixed Combustion)  در یک محفظه احتراق با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این مساله، در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • شبکه محاسباتی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد کردیم.
 • شبکه محاسباتی از نوع با سازمان بوده و دارای 63280 سلول است.
 • از مدل انتقال گونه ها (Species Transport) برای تعریف واکنش های احتراقی استفاده کردیم.
 • مدل Eddy Dissipation را برای واکنش های شیمیایی توربولانس فعال کردیم.
 • معادله انرژی در این شبیه سازی فعال شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

مفاهیم و نکات احتراق، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • معرفی و بررسی اجمالی احتراق (Combustion)
 • مقدمه ای بر کاربردهای مختلف احتراق
 • مروری بر فیزیک های مختلف مرتبط با احتراق
 • احتراق پیش آمیخته (Premixed combustion)
 • احتراق غیر پیش آمیخته (Non-premixed combustion)
 •   احتراق نیمه پیش آمیخته (Partially premixed combustion)
 • خلاصه ای از مدل های مختلف Finite Rate Chemistry

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

مقدمه ای بر دوره آموزشی احتراق

پس از گذراندن این دوره آموزشی احتراق، شما آماده هستید تا خود را به عنوان یک متخصص شبیه سازی CFD احتراق در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) معرفی کنید.
احتراق یک واکنش شیمیایی گرمازا با دمای بالا بین سوخت و اکسیژن است که معمولاً محصولات گازی مانند CO2 و بخار آب تولید می کند. احتراق معمولاً با نور، دمای بالا و آزاد شدن شدید انرژی همراه است که ما آن را به عنوان شعله تصور می کنیم. از زمان کشف آتش توسط اولین انسان، احتراق و آتش بزرگترین منبع انرژی بوده است که او در زندگی به آن نیاز دارد. با کاربردهای معاصر در بویلرها، مشعل ها، کوره ها و غیره. بنابراین، یکی از مهمترین جنبه های احتراق این است که چه مقدار سوخت و اکسیدان مورد نیاز است، مثلاً در محفظه احتراق دیگ بخار برای آزاد کردن مقدار معینی از انرژی مورد نیاز برای راه اندازی یک نیروگاه الکتریکی. در این راستا بزرگترین ابزار برای پیش بینی و محاسبه میزان سوخت و اکسیدان مورد نیاز و پیش بینی انرژی آزاد شده CFD در نظر گرفته می شود.
انسیس فلوئنت ابزار قدرتمندی است که می تواند به شما کمک کند. مدل‌های پیاده‌سازی شده در این نرم‌افزار می‌توانند حتی کوچک‌ترین نوسانات تغییر دما در اثر یک فرآیند احتراق و آزاد شدن حرارت را پیش‌بینی کنند. از این رو CFD ابزاری قابل توجه برای مدل سازی احتراق و طراحی انواع مختلف و کارآمد محفظه های احتراق در نظر گرفته می شود.

مباحث ارائه شده در دوره آموزشی احتراق

در این دوره آموزشی به طور کامل یاد می گیرید که چگونه تنظیمات مورد نیاز برای مدل سازی فرآیند احتراق را با استفاده از مدل انتقال گونه ها در هر دامنه ای تنظیم کنید. تکنیک‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی مختلف، از جمله برهم‌کنش‌های مختلف آشفتگی-شیمی(turbulence-chemistry interactions) مانند نرخ محدود (بدون TCI) (Finite rate (No TCI))، اتلاف گردابی (Eddy dissipation)، و اتلاف گردابی/نرخ محدود (Eddy dissipation/Finite rate) به همراه دستورالعمل‌های گام به گام در مورد نحوه شبیه‌سازی تشکیل آلودگی  NOx، SOx، و دوده در فلوئنت توضیح داده شده است. ابتدا با اصول اولیه هر مدل آشنا می شوید و سپس با ترفندها و نکاتی در مورد نحوه انجام شبیه سازی احتراق دقیق و جزئی آشنا می شوید. این دوره به گونه ای ارائه شده است که تا حد امکان کاربردی باشد تا فارغ التحصیلان بتوانند پس از پایان دوره آموزشی به خوبی با این نرم افزار برای تولید شبیه سازی احتراق با کیفیت بالا کار کنند.

مباحث ارائه شده در دوره آموزشی احتراق

سرفصل دروس این دوره شامل 9 درس ویدیویی و یک پروژه نهایی به عنوان امتحان برای دریافت گواهی احتراق است. این دوره به 9 درس اصلی و چند درس فرعی تقسیم شده است. اکیداً توصیه می‌کنید که از هیچ یک از بخش‌ها صرفنظر نکنید، حتی اگر احساس می‌کنید محتوا را می‌دانید.

درس 1
در این درس ابتدا یک مقدمه کلی بر احتراق و مروری بر تکنیک ها و مدل های شبیه سازی موجود در نرم افزار فلوئنت را خواهید دید. این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • معرفی و بررسی اجمالی احتراق
 • مقدمه ای بر کاربردهای مختلف احتراق
 • مروری بر فیزیک های مختلف مرتبط با احتراق
 • احتراق پیش آمیخته (Premixed Combustion)
 • احتراق غیر پیش آمیخته (Non-Premixed Combustion)
 • احتراق نیمه پیش آمیخته (Partially Premixed Combustion)
 • خلاصه ای از مدل های مختلف شیمی سرعت و سرعت محدود پیاده سازی شده (fast and finite rate chemistry models) در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)
درس 2
در این درس، به شبیه سازی یک مساله ساده که شبیه سازی احتراق در داخل محفظه احتراق، می باشد پرداخته ایم. در این پروژه شما با مدل‌سازی احتراق غیر پیش آمیخته (Non-Premixed Combustion) با استفاده از رویکرد اتلاف گردابی آشنا می‌شوید. این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 •  انتخاب مواد مخلوط (Mixture Material)
 • وارد کردن مکانیزم کمکین (Chemkin mechanism)
 • احتراق حجمی (Volumetric combustion)
 • برهمکنش شیمی- آشفتگی (Chemistry-turbulence interaction)
 • محاسبه کننده زغال سنگ (Coal calculator)
 • سطح دیوار ،سطح ذرات و الکتروشیمیایی 
 • حل گر های شیمی
 • انتشار ورودی، انتشار حرارتی، …(Inlet diffusion, thermal diffusion)
 • گونه های مرزی، ارائه باقی مانده ها
 • پایگاه داده ترمودینامیکی استخراج خطوط گرافیکی تجزیه و تحلیل داده ها
درس 3
در این درس، ما در مورد مدل‌سازی احتراق پیش‌آمیخته با استفاده از رویکرد اتلاف گردابی با انجام یک پروژه ساده که احتراق داخل محفظه احتراق را بررسی می‌کند، صحبت خواهیم کرد. این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • نحوه تعریف کسر جرمی استوکیومتری برای سوخت و هوا
 • استخراج نتایج گرافیکی و تجزیه و تحلیل داده ها
درس 4

در این درس، در مورد مدل‌سازی احتراق پیش آمیخته با استفاده از رویکرد اتلاف گردابی/ نرخ محدود صحبت کرده ایم و با انجام یک پروژه ساده با بررسی احتراق در داخل محفظه احتراق، تشکیل آلودگی را بررسی کرده ایم. این بخش شامل زیربخش های زیر است:

 • مدل سازی محفظه احتراق متقارن محوری
 • تشکیل NOx o
  • thermal NOx
  •   prompt NOx
 • تشکیل دوده 
  • یک مرحله ای
  • دو مرحله ای
 • شیمی تفصیلی
 • شبکه راکتور
 • استخراج خطوط گرافیکی تجزیه و تحلیل داده ها
درس 5
در این درس، ما در مورد مدل‌سازی احتراق پیش آمیخته با استفاده از روش نرخ محدود/بدون TCI با انجام یک پروژه ساده در مورد بررسی احتراق در داخل لوله دیگ آتش صحبت کرده ایم.این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • وارد کردن مکانیزم کمکین
 •   Relax to chemical equilibrium chemistry solver
 • انتخاب گونه های مرزی
 • استخراج کانتور های گرافیکی تجزیه و تحلیل داده ها
در این درس در مورد احتراق غیر پیش آمیخته صحبت کرده ایم.  ما فرآیند احتراق را در داخل یک محفظه احتراق با مرزهای ورودی جداگانه برای سوخت و هوا با فرض تعادل شیمیایی در میان واکنش‌دهنده‌های شیمیایی و محصولات مدل‌سازی کرده ایم. این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • رابطه حالت تعادل شیمیایی
 • آدیاباتیک یا غیر آدیاباتیک
 • محدودیت اشتعال پذیری غنی از جریان سوخت
 • ایجاد جدول PDF برای احتراق
 • تجزیه و تحلیل داده ها
درس 7
در این درس در مورد احتراق غیر پیش آمیخته صحبت کرده ایم. ما فرآیند احتراق را در داخل یک محفظه احتراق با مرزهای ورودی مجزا برای سوخت و هوا با فرض یک مدل فرعی شعله پخش ثابت که فرض می‌کند شعله متلاطم از تعداد زیادی برس شعله آرام تشکیل شده است، مدل کرده ایم.
این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • مدل شعله پخشی حالت پایدار
 • ایجاد شعله از طریق مکانیسم کمکین
 • ایجاد جدول PDF برای احتراق
 • تجزیه و تحلیل داده ها
درس 8
در این درس، در مورد احتراق نیمه پیش آمیخته صحبت کرده ایم. ما فرآیند احتراق را در داخل یک محفظه احتراق با مرزهای ورودی یکپارچه برای سوخت و هوا با فرض تعادل شیمیایی میان واکنش‌دهنده‌های شیمیایی و محصولات مدل‌سازی کرده ایم. این بخش شامل زیربخش های زیر است:
 • مدل تعادل شیمیایی (Chemical equilibrium model)
 • احتراق غیر آدیاباتیک
 • ایجاد جدول PDF
 • برای احتراق با استفاده از مدل سرعت شعله سیمونز (Simmons flame speed model)
 • تجزیه و تحلیل داده ها
درس 9

در آخرین درس، در مورد ترکیب احتراق مدل حمل و نقل تابع دیفرانسیل جزئی (Partial differential function ,PDF) صحبت خواهیم کرد. ابتدا فرآیند احتراق را در داخل محفظه احتراق با استفاده از آنچه از فصل قبل آموختیم مدل می کنیم تا راه حل اولیه برای مدل حمل و نقل PDF به دست آوریم. در قسمت دوم نحوه کاهش زمان محاسبات را با در نظر گرفتن چند فرض به شما نشان خواهیم داد. در نهایت، فرض در نظر گرفته شده را کنار می گذاریم و به طور کامل از مدل حمل و نقل PDF برای به دست آوردن یک راه حل نهایی و دقیق استفاده می کنیم. این بخش شامل زیربخش های زیر است:

 • مدل نیمه پیش آمیخته + تعادل به عنوان راه حل اولیه
 • جدول ISAT
 • تراکم شیمی
 • مدل حمل و نقل PDF (Pure composition PDF transport model) ترکیب خالص
 • تجزیه و تحلیل داده ها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ