فروش ویژه

بسته آموزشی مدل VOF جریان چند فازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط(بخش دوم)

قیمت اصلی ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۹۶,۰۰۰ تومان است. تخفیف دانشجویی

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط می باشد که استفاده از مدل جریان چندفازی VOF را با نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) آموزش می دهد.شامل محصولات:

 • سرریز (سه بعدی و ناپایا زمانی)
 • سرریز برکه
 • باز شدن سد
 • پرش هیدرولیکی آب در کانال مستطیلی
 • جدا ساز گاز-مایع
 • جدا کننده جریان دوفازی
 • مخزن مخلوط کن (میکسر)
 • سینی ستون تقطیر جریان دوفاز
 • اجکتور جریان دوفازی
 • جت آب با در نظر گرفتن کاویتاسیون


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

سرریز (سه بعدی و ناپایا زمانی)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • جریان آب را برروی یک سرریز سه بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 698691 سلول ایجاد شد.
 • شبیه سازی را از نظر زمانی به صورت ناپایا (unsteady) انجام دادیم و از حلگر گذرا (transient) استفاده کردیم.
 • از مدل چندفازی حجم سیال (VOF) برای تعریف یک جریان دو فازی با در نظر گرفتن یک سطح آزاد معین استفاده کردیم.

 

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سرریز برکه، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان آب در سرریزی که وارد برکه می شود، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را در نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی در دو بخش شامل 20142 و 16409 سلول می باشد.
 • از مدل دو فازی VOF برای تعریف دو فاز آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

باز شدن سد، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • شبیه سازی عددی باز شدن سد با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) در این پروژه انجام شده است.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار Spaceclaim تولید شده است.
 • مش بندی این هندسه ها با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار است. تعداد سلول های محاسباتی برای کیس اول برابر با 86611 و برای کیس دوم برابر با 132614 است.
 • مدل VOF برای شبیه سازی دو فاز سیال در این پروژه استفاده شده است .
 • شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پرش هیدرولیکی آب در کانال مستطیلی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه پرش هیدرولیکی جریان آب توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختاریافته است و تعداد سلول های محاسباتی 231646 سلول می باشد.
 • از مدل چندفازی VOF برای شبیه سازی فاز های سیال استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جداساز گاز-مایع، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • فرایند جداسازی گاز و مایع را در یک دستگاه جداساز با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 3562230 سلول ایجاد شد.
 • شبیه سازی را از نظر زمانی به صورت ناپایا (unsteady) انجام دادیم.
 • از مدل چندفازی حجم سیال (VOF) برای تعریف هیدروژن سولفید و نفت در محفظه جداساز استفاده کردیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جدا کننده جریان دوفازی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جداکننده جریان دوفازی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.  
 • مدل حاضر با استفاده از نرم افزار  ANSYS Design Modeler به صورت سه بعدی طراحی شده است.
 • ما مش بندی مدل را با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام می دهیم.
 • نوع مش بدون ساختار است. تعداد سلول های محاسباتی 972786 است.
 • برای تعریف فاز های سیال، از مدل چندفازی VOF، استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

مخزن مخلوط کن (میکسر)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • مخزن مخلوط کن (میکسر) با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 152641 سلول ایجاد شد.
 • از مدل چندفازی حجم سیال (VOF) برای تعریف سه فاز شامل آب، هوا و نمک استفاده کردیم.
 • از روش قاب متحرک (frame motion) برای حرکت دورانی پروانه استفاده کردیم.

 

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سینی ستون تقطیر جریان دو فاز، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان دو فازی هوا و آب در سینی ستون تقطیر با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 866590 می باشد.
 • از آنجایی که مدل حاضر از دو فاز هوا و آب تشکیل شده است، از مدل چند فازی VOF استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اجکتور جریان دوفازی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان دو فازی بخار و آمونیاک مایع در یک اجکور دوفاز توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه این مدل در Gambit® طراحی و مشب بندی شده است.
 • نوع مش استفاده شده برای این هندسه ساختار یافته است و تعداد سلول ها 11808 است.
 • مدل VOF برای تعریف جریان دوفازی استفاده شده است.
 • معادله انرژی در این شبیه سازی فعال می باشد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جت آب با در نظر گرفتن کاویتاسیون، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جت آب با در نظر گرفتن کاویتاسیون توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت دو بعدی ترسیم شده است.
 • مش بندی مدل با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 57018 سلول می باشد.  
 • از مدل VOF برای مدل سازی فازهای سیال استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی مدل VOF جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط (بخش دوم)

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط می باشد که استفاده از مدل جریان چندفازی VOF را با نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) آموزش می دهد.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

سرریز ( سه بعدی و ناپایا زمانی)

سرریزها سازه هایی هستند که برای عبور از آب اضافی و سیل از بالا به پایین سد استفاده می شوند. در واقع سرریزها سازه هایی با ارتفاع معین هستند که زمانی که ارتفاع آب از ارتفاع آن بیشتر شود، آب اضافی را تخلیه می کنند. پروژه شماره 1 جریان آب را از طریق سرریز شبیه سازی می کند. از آنجایی که سیالات مدل شده آب و هوا هستند، از مدل جریان دو فازی استفاده می شود. برای تعریف جریان دو فازی در این شبیه سازی، از مدل VOF دو فازی (حجم سیال) استفاده شده است.

سرریز برکه

پروژه شماره 2 جریان آب را در سرریزی که وارد حوض می شود شبیه سازی می کند. یک سرریز اوجی در شبیه سازی جریان وجود دارد که به یک حوض منتهی می شود. در این شبیه سازی دو نوع مدل تعریف شده است که در یکی از آنها آب به صورت جریان سطحی آزاد به سمت سرریز جریان یافته و سپس به حوض می ریزد. در حالی که در دیگری، آب تحت فشار روی سرریز جریان می یابد و به حوض می ریزد. بنابراین، برای هر دو مورد، یک مدل جریان VOF دو فاز استفاده می شود. به طوری که فاز اولیه (هوا) و فاز دوم (آب) تعریف می شود.

باز شدن سد

در پروژه شماره 3 شبیه سازی عددی سد بالابر انجام شده است. مدل VOF برای شبیه سازی دو فاز سیال استفاده می شود و هدف از این پروژه بررسی تغییرات سطح آزاد سیال در طول زمان می باشد. در این پروژه دو مدل بررسی شده است. در مدل اول جریان پس از عبور از سد به مسیر خود ادامه می دهد اما در مدل دوم با مانع مواجه می شود.

پرش هیدرولیکی آب در کانال مستطیلی

در پروژه شماره 4 پرش هیدرولیکی جریان آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش VOF برای شبیه سازی جریان آب در داخل هوای محیط به طور موثر استفاده می شود. پرش هیدرولیکی در کاربردهای کشاورزی و جریان‌های کانال باز از اهمیت بالایی برخوردار است که جریان آب پس از طی مسافت معینی که با استفاده از معادله تحلیلی قابل حل است، کاهش قابل توجهی در سرعت و افزایش ارتفاع جریان پیدا می‌کند. کار حاضر جریان آب را با دو ورودی جریان جرمی مختلف، 50 و 80 کیلوگرم بر ثانیه تجزیه و تحلیل می‌کند.

جدا ساز گاز-مایع

در پروژه شماره 5 جداسازی فاز مایع از گاز با استفاده از جداکننده استوانه ای افقی بررسی شده است. یک مدل VOF چند فازی برای شبیه سازی دو فاز روغن و سولفید هیدروژن در داخل جداکننده فعال می شود. مخلوط نفت و گاز (به ترتیب با دبی جرمی 3 کیلوگرم بر ثانیه و 0.15 کیلوگرم بر ثانیه) وارد جداکننده می شود و از آنجایی که نفت سنگین تر از گاز است، در حالی که فاز گاز از خروجی بالایی خارج می شود، ته نشین می شود.

جدا کننده جریان دوفازی

پروژه شماره 6 برخورد جریان هوا و آب در یک محفظه جداکننده را شبیه سازی می کند. در این مدل یک محفظه جداکننده استوانه ای طراحی شده که فضای داخلی آن مملو از آب است. از آنجایی که این مدلسازی دو فاز دارد، باید از مدل چند فازی استفاده شود. به همین دلیل در این مدل‌سازی از مدل چند فازی VOF نیز استفاده می‌شود، اثر کشش سطحی بین دو فاز و میزان کشش سطحی بین دو فاز آب و هوا 072/0 نیوتن متر بر متر تعریف می‌شود.

مخزن مخلوط کن (میکسر)

در پروژه شماره 7 یک مخزن میکسر مدلسازی شده و تاثیر پروانه چرخان آن بر رویه اختلاط بررسی شده است. این شبیه سازی از مدل VOF برای سه فاز هوا، آب و نمک استفاده می کند. مدل k-epsilon برای حل جریان آشفته داخل مخزن استفاده می شود. مدل MRF نیز برای مدل سازی چرخش پروانه استفاده می شود.

سینی ستون تقطیر جریان دوفاز

پروژه شماره 8 جریان دو فازی هوا و آب را در سینی ستون تقطیر شبیه سازی می کند. در برج های سینی، فرآیند جداسازی مواد انجام می شود. کار او انتقال حرارت و فرآیند تبخیر و تقطیر را شبیه سازی نمی کند. از آنجایی که مدل حاضر از دو فاز هوا و آب تشکیل شده است، از مدل چند فازی VOF استفاده شده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ