فروش ویژه

بسته آموزشی مدل VOF جریان چند فازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط (بخش اول)

قیمت اصلی ۷,۴۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۷۲,۰۰۰ تومان است. تخفیف دانشجویی

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط می باشد که مدل چندفازی VOF را در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) آموزش داده است. شامل محصولات:

 • حرکت حباب ها در زیر آب با و بدون در نظر گرفتن تنش برشی
 • اثر کشش سطحی روی حباب های هوا زیر ستون آب
 • تخلیه مخزن
 • پر کردن مخزن، سه فازی
 • تخلیه آب یک مخزن دوار
 • شارژ مخزن (دوفازی)
 • جریان ونتوری در یک لوله برای مکش هوا
 • سیفون
 • مانومتر
 • جذب آمونیاک در آب در برج جذب


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

حرکت حباب ها در زیر آب با و بدون در نظر گرفتن تنش برشی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه شبیه سازی عددی حرکت حباب ها در زیر آب بر روی صفحه با تنش برشی و بدون تنش برشی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) انجام شده است. 
 • هندسه دو بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار SpaceClaim تولید شده است. 
 • مش بندی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش در تمام حوزه های محاسباتی ساختار یافته است و عدد عنصر برابر با 81250 است.
 • در این شبیه سازی از مدل چندفازی VOF استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اثر کشش سطحی روی حباب های هوا زیر ستون آب، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه شبیه سازی عددی حباب های هوا در زیر یک ستون آب با دو کشش سطحی مختلف با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) انجام شده است.
 • هندسه دو بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار SpaceClaim تولید شده است.
 • مش بندی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار Ansys Meshing انجام شده است.
 • نوع مش  ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی برابر با 200000 است.
 • مدل جریان چند فازی VOF برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است.
 • شبیه سازی به صورت ناپایا (وابسته به زمان،گذرا، Transient) انجام شده است.
 • جریان آرام (Laminar) در نظر گرفته شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

تخلیه مخزن، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی تخیه آب یک مخزن مستطیلی تحت تاثیر نیروی گرانش توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ایجاد شده است.
 • مش بندی این پروژه با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل VOF برای شبیه سازی فاز های سیال استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پر کردن مخزن، سه فازی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پر کردن مخزن سه فازی، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • دامنه محاسباتی با استفاده از نرم افزارANSYS Design Modeler طراحی شد.
 • برای تولید شبکه از نرم افزار ANSYS Meshing  استفاده شد.
 • نوع شبکه محاسباتی ساختار یافته است. همچنین تعداد کل عناصر حدود 421000 می باشد.
 • از مدل چندفازی VOF در این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

تخلیه آب یک مخزن دوار، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی تخلیه آب یک مخزن دوار، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ایجاد شده است.
 • مش بندی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار است و تعداد سلول های محاسباتی 470369 سلول می باشد.
 • از مدل چند فازی VOF برای این شبیه سازی استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

شارژ مخزن (دو فازی)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی شارژ مخزن دوفازی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار Ansys Design Modeler تولید شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • در این شبیه سازی از مدل جریان چندفازی VOF برای شبیه سازی فاز های آب و هوا استفاده کرده ایم.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان ونتوری در یک لوله برای مکش هوا (مدل VOF)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان ونتوری در یک لوله برای مکش هوا و  مدل سازی دقیق حباب های هوا توسط نرم افزار انسیس فلوئنت پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه توسط نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه توسط نرم افزار ICEM انجام شده است.
 • نوع مش ساختاریافته است و تعداد سلول های محاسباتی 193932 سلول می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چند فازی VOF برای شبیه سازی فاز های سیال استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سیفون، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی سیفون با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار SpaceClaim ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است. تعداد سلول های محاسباتی 95451 سلول می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (Transient) انجام شده است.
 • از مدل چندفازی VOF برای شبیه سازی فاز های سیال استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

مانومتر، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی مانومتر با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم و نتایج را درج کرده ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی مدل حاضر با استفاده از نرم افزارANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار است و تعداد سلول های محاسباتی برابر با 42413 است.
 • از مدل جریان چندفازی VOF استفاده شده است.
 • شبیه سازی به صورت ناپایا (وابسته به زمان، گذرا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جذب آمونیاک در آب در برج جذب، شبیه سازی با انسیس قلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جذب آمونیاک در آب در برج جذب، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم و نتایج را به طور کامل درج کرده ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم. تعداد سلول های محاسباتی 478882 سلول می باشد.
 • از مدل جریان دو فازی VOF برای تعریف دو فاز سیال شامل آمونیاک و آب استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی مدل VOF جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط (بخش اول)

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط می باشد که مدل چندفازی VOF را در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) آموزش داده است.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

حرکت حباب ها در زیر آب با و بدون در نظر گرفتن تنش برشی

در پروژه شماره 1، شبیه‌سازی عددی حرکت حباب‌ها در زیر آب روی صفحه‌ای با تنش برشی و بدون تنش انجام شده است. مدل VOF برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است. هدف این پروژه بررسی اثر کشش سطحی در شبیه سازی هایی است که سطح آزاد در فاز بررسی می شود.

اثر کشش سطحی روی حباب های هوا زیر ستون آب

در پروژه شماره 2 شبیه سازی عددی حباب های هوا در زیر ستون آب با دو کشش سطحی مختلف انجام شده است. مدل VOF برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است. دو حالت در این پروژه شبیه سازی و مقایسه شده است.

تخلیه مخزن

پروژه شماره 3 تخلیه آب یک مخزن مستطیلی را تحت تأثیر گرانش شبیه سازی می کند. مدل VOF برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است. حوزه محاسباتی شامل سه مخزن است که توسط لوله ها به هم متصل می شوند.

پر کردن مخزن، سه فازی

پروژه شماره 4 پر شدن مخزن را شبیه سازی می کند. هدف بسیاری از عملیات در صنایع شیمیایی جداسازی اجزای یک محلول یا مخلوط از یکدیگر یا به دست آوردن یک ماده خالص از ترکیب دو یا چند جزء است. در این شبیه سازی پر کردن مخزن با استفاده از روش VOF (حجم سیال)، برهمکنش سه فاز شامل آب، الکل و هوا بررسی شد. برای این منظور، با اعمال تنش های سطحی بین دو فاز، اثر نیروهای برشی بر مرز بین فازها اعمال شد.

تخلیه آب یک مخزن دوار

در پروژه شماره 5 از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای شبیه سازی تخلیه آب مخزن دوار استفاده شده است. مدل حجم سیال (VOF) برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است. فاز اولیه هوا و فاز ثانویه آب است. تانک با سرعت 80 دور در دقیقه حول محور Y می چرخد. دو روزنه مدور در کف مخزن وجود دارد که آب از آنها خارج می شود.

شارژ مخزن (دوفازی)

پروژه شماره 6 پر شدن مخزن را شبیه سازی می کند. در این پروژه شارژ/پرشدن مخزن (2 فاز) بین دو مخزن با هوا و آب سیال و ارتفاع یکسان مخازن را شبیه سازی کرده ایم. هدف بسیاری از عملیات در صنایع شیمیایی جداسازی اجزای یک محلول یا مخلوط از یکدیگر یا به دست آوردن یک ماده خالص از ترکیب دو یا چند جزء است. در این شبیه سازی پر کردن مخزن با استفاده از روش VOF (حجم سیال)، تعامل دو فاز شامل آب و هوا بررسی شد.

جریان ونتوری در یک لوله برای مکش هوا (مدل VOF)

اثر ونتوری باعث کاهش فشار در سیال در هنگام عبور سیال از قسمت باریک لوله می شود. در پروژه شماره 7، شبیه سازی دو فازی CFD جریان هوا در داخل ونتوری با استفاده از مدل VOF و مدل سازی دقیق حباب های هوا به عنوان فاز جداگانه در آب انجام شده است. پس از عبور این جریان از گلوگاه، سرعت جریان افزایش می یابد و فشار آن کاهش می یابد. این افت فشار باعث مکش هوا از سوراخ واقع در گلوگاه ونتوری می شود. با اضافه شدن هوا به جریان، مقدار کسر حجمی هوا افزایش می یابد.

سیفون

آب همیشه از ناحیه ای تحت فشار بیشتر به ناحیه ای با فشار کمتر جریان دارد. اثر سیفون زمانی اتفاق می افتد که سیال به دلیل اختلاف فشار به بالاترین قسمت لوله خم می شود و سپس در اثر گرانش از آنجا پایین می آید. در پروژه شماره 8، نرم افزار Ansys Fluent از شبیه سازی عددی یک سیفون استفاده کرد. مدل VOF برای شبیه سازی و حل معادلات میدان جریان دو فازی استفاده شده است. فلاش تانک تخلیه می شود و اثر سیفونی باعث تخلیه آب می شود.

مانومتر

در پروژه شماره 9 ما مونومتر را شبیه سازی کردیم و نشان داده شد که چگونه در ستون سیال مانومتریک لوله U تغییر وجود دارد. از مدل چند فازی VOF استفاده شده است. برای ایجاد اختلاف فشار از یک نازل همگرا و واگرا استفاده شده است. یک سر مانومتر در گلو و سر دیگر در قسمت همگرا متصل است. یک افزایش در ستون مایع در مانومتر لوله U در ناحیه کم فشار وجود دارد.

جذب آمونیاک در آب در برج جذب

پروژه شماره 10 جذب آمونیاک در هوای داخل یک برج جذب را شبیه سازی می کند. فرآیند جذب یکی از روش های جداسازی اجزای مخلوط گازی است که در یک حلال (فاز مایع) قرار می گیرد. یکی از کاربردهای برج های جذب در پالایشگاه ها، جداسازی آمونیاک از گاز است. در این شبیه سازی، از مدل جریان چند فازی VOF استفاده شده است. به طوری که جریان هوا دارای یک درصد آمونیاک است و آب مایع به عنوان حلال در نظر گرفته می شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ