فروش ویژه

بسته آموزشی مدل VOF جریان چند فازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی (بخش دوم)

۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

این بسته آموزشی شامل 10 تمرین کاربردی چند فازی Volume of Fluid (VOF) با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent (انسیس فلوئنت) می باشد. شامل محصولات:

 • سرریز Ogee
 • سرریز جریان دوفازی از پلکان
 • سرریز (دو بعدی و گذرا)
 • جریان دوفازی در رودخانه ناهموار
 • جریان ناهمسو در کانال
 • آبشار با استفاده از جریان دوفازی
 • جریان دوفاز خارجی ستون های پل
 • ریزش آب در یک مکعب با حرکت انتقالی
 • جریان چندفازی در انژکتور
 • اثر انسجام و چسبندگی روی سیال


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

سرریز Ogee، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی سرریز Ogee با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing ترسیم شده است و تعداد سلول های محاسباتی 10959 سلول می باشد.
 • از مدل چند فازی VOF برای تعریف فاز آب و هوا در کانال استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سرریز جریان دوفازی از پلکان، شبیه سازی عددی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، شبیه سازی سرریز جریان دوفازی از پلکان، با نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)، انجام شده است.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار انسیس دیزاین مدلر (ANSYS Design Modeler)، طراحی شده است.
 • شبکه محاسباتی این پروژه با نرم افزار گمبیت (Gambit) ایجاد شده، شبکه بی سازمان بوده و تعداد سلول های محاسباتی 139067 می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت پایا (Steady)  انجام شده است.
 • از مدل VOF ( Volume of Fluid) برای شبیه سازی جریان دوفازی آب و هوا استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سرریز (دو بعدی و گذرا)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان دوفازی آب و هوا بر روی یک سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه این مدل در ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • هندسه در ANSYS Meshing مش بندی شده است.
 • نوع مش استفاده شده برای این هندسه ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 12846 است.
 • شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چندفازی VOF در این شبیه سازی استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان دوفازی در رودخانه ناهموار، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، جریان دوفازی داخل یک رودخانه ناهموار توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) شبیه سازی شده است.
 • هندسه این پروژه در ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • این هندسه در داخل نرم افزار ANSYS Meshing مش بندی شده است.
 • نوع مش استفاده شده برای این هندسه ترکیبی از مش ساختار یافته و بدون ساختار نزدیک به هندسه ناهموار است و تعداد کل عناصر 245175 می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی VOF  برای شبیه سازی فاز آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان ناهمسو در کانال، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان ناهمسو در کانال با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 256899 سلول است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چندفازی VOF برای تعریف دو فاز آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

آبشار با استفاده از جریان دوفازی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی یک آبشار (جریان دوفازی) با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار گمبیت طراحی و مش بندی کرده ایم.
 • نوع مش ساختار یافته بوده و تعداد سلول های محاسباتی 626400 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی VOF برای تعریف دو فاز آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان دوفاز خارجی ستون های پل، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان دوفاز خارجی ستون های پل با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه این پروژه در ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه داخل نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش استفاده شده برای این هندسه ترکیبی از مش ساختار یافته و بدون ساختار نزدیک به هندسه ناهموار است و تعداد کل عناصر 245175 می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی VOF استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

ریزش آب در یک مکعب با حرکت انتقالی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه حرکت انتقالی یک مکعب حاوی آب و هوا توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) شبیه سازی شده است.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 168367 سلول است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل VOF برای تعریف فاز هوا و آب استفاده کرده ایم.

 

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان چند فازی در انژکتور، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان چندفازی در انژکتور با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 102752 سلول است.
 • از مدل چندفازی VOF برای تعریف آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اثر انسجام و چسبندگی روی سیال، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی اثر انسجام و چسبندگی روی سیال با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم..
 • مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت دو بعدی طراحی شده است.
 • ما مش بندی مدل را با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش ساختار یافته است. تعداد سلول های محاسباتی 3024 است.
 • شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چندفازی VOF در این شبیه سازی استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی مدل VOF جریان چند فازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی  (بخش دوم)

این بسته آموزشی شامل 10 تمرین کاربردی چند فازی Volume of Fluid (VOF) با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent (انسیس فلوئنت) می باشد. ما این بسته را به کاربران مبتدی که تمایل دارند فرآیند شبیه سازی مشکلات چند فازی را بدون هیچ پیش زمینه قوی یاد بگیرند، پیشنهاد می کنیم.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

سرریز Ogee

فرض کنید هر مانعی در مسیر جریان سیال قرار گرفته باشد. در این صورت باعث بالا رفتن سطح سیال در پشت آن و افزایش سرعت آن می شود که در نهایت منجر به سرریز شدن سیال از روی مانع می شود. این موانع به عنوان سرریز در نظر گرفته می شوند. سرریزها بسته به شکل آنها کاربردهای متفاوتی دارند و بیشتر در مهندسی عمران کاربرد دارند پروژه شماره 1 یک شبیه سازی CFD سرریز Ogee است. از آنجایی که کانال از دو جریان مختلف استفاده می کند، از مدل جریان دو فازی استفاده می شود. در این شبیه سازی از مدل دو فازی VOF (حجم سیال) استفاده شده است به طوری که آب به عنوان فاز اولیه و هوا به عنوان فاز ثانویه تعریف می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار جریان آب پس از عبور از سرریز اوجی در حضور جریان هوا می باشد.

سرریز جریان دوفازی از پلکان

در پروژه شماره 2، یک شبیه سازی دو بعدی از سرریز پلکانی ارائه شده است. مدل حجم سیال (VOF) برای دو فاز هوا و آب فعال می شود و مدل استاندارد k-e با استفاده از تابع دیوار استاندارد برای تحلیل جریان سیال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سرریز (دو بعدی و گذرا)

در پروژه شماره 3، جریان دو فازی آب و هوا بر روی یک سرریز اوجی شبیه سازی شده است. آب با دبی جرمی 60 تن بر ثانیه وارد حوزه محاسباتی می شود و بر روی سرریز جریان می یابد. مدل استاندارد k-epsilon برای حل معادلات جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد و مدل چند فازی VOF برای بررسی حرکت و تعامل فازهای موجود استفاده می شود.

جریان دوفازی در رودخانه ناهموار

در پروژه شماره 4 جریان دو فاز داخل کانال باز با ناهمواری در بخش میانی آن شبیه سازی شده است. جریان آب با دبی جرمی 32 کیلوگرم بر ثانیه وارد کانال می شود. معادله k-epsilon با توابع دیوار مقیاس پذیر برای حل و تجزیه و تحلیل جریان سیال استفاده شده است.

جریان ناهمسو در کانال

پروژه شماره 5 جریان متقابل را در یک کانال شبیه سازی می کند. هدف این کار بررسی نوع رفتار جریان سیال هنگام قرار گرفتن در معرض جریان در جهت مخالف است. در این شبیه سازی آب از کانال به صورت افقی به یک قسمت مستطیل شکل می ریزد. در همان زمان، جریان دیگری از آب از لوله ای که در کف همان کانال قرار دارد، به صورت افقی اما در خلاف جهت جریان اولیه به داخل کانال می ریزد.

جریان چندفازی در انژکتور

پروژه شماره 9 قرار است یک انژکتور را شبیه سازی کند. مدل Multi-Phase که متشکل از جریان هوا و آب است استفاده می شود. آب از طریق سه مجرای منحنی به مخزنی جریان می یابد که فقط در فضای خود جریان هوا دارد. ساختار منحنی کانال ها و حالت مخروطی شکل روی مخزن پر از هوا، گردابه های جریان آب را به داخل انژکتور توزیع می کند و در نتیجه آب را از محیط محفظه استوانه ای (نزدیک دیواره محفظه) انژکتور تخلیه می کند.

اثر انسجام و چسبندگی روی سیال

پروژه شماره 10 اثر چسبندگی و چسبندگی روی یک سیال را شبیه سازی می کند. در این پروژه فرض بر این است که یک دامنه محاسباتی T شکل وجود دارد. به طوری که جریان سیال از پایین وارد و از بالا خارج می شود. همچنین از آنجایی که این شبیه سازی برای تعریف دو فاز هوا و آب ضروری است، از مدل جریان چند فازی استفاده شده است. مدل چند فازی مورد استفاده در این شبیه سازی مدل VOF است. زیرا این مدل می تواند رابط بین دو سیال را تشخیص دهد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ